COOP’ART

Obrador Xisqueta participa en el projecte COOP’ART, que té com a objectiu fomentar una estratègia compartida d’innovació i Desenvolupament sostenible de l’artesania. Ho fa gràcies a un ajut concedit pel programa europeu de cooperació territorial POCTEFA (programa INTERREG V-A Espanya- França- Andorra). Un programa creat per fomentar el Desenvolupament sostenible del territori transfronterer entre els països, i en el qual es cofinancen econòmicament projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors d’ambdós costats dels Pirineus.

Sobre el projecte

El projecte COOP’ART s’inclou dins de l’Eix 3: «Promoure la protecció, la posada en valor, la utilització, durable els El programa disposa de diferents eixos de treball. El projecte COOP’ART, concretament, s’inclou a l’Eix 3: «Promoure la protecció, la posada en valor, la utilització durable dels recursos locals», dins dels Objectius temàtics 6: «Conservar i protegir l’entorn i promoure l’eficàcia dels recursos» i 6C: «Conservar, protegir, afavorir i desenvolupar el patrimoni natural i cultural». Els objectius finals del projecte són:

1. Impulsar una estratègia compartida d’innovació i desenvolupament sostenible de l’artesania artística
2. Millorar el potencial artístic i econòmic de les empreses d’Artesanat d’Art
3. Desenvolupar el patrimoni cultural i l’atractivitat turística dels territoris.

Socis

Els socis del projecte COOP’ART són catorze, set de francesos i set de catalans:

 1. Chambre régionale des métiers et de l’artisanat Occitanie (cap de files)
 2. CHAMBRES DE METIERS DES PYRENEES
 3. CHAMBRE DE MÉTIERS DE L’ARIEGE
 4. CHAMBRE DE METIERS DE LA HAUTE GARONNE
 5. CHAMBRE DE MÉTIERS HAUTES PYRENEES
 6. CHAMBRE DE METIERS PYRENEES ORIENTALES
 7. Commune de Martres Tolosane
 8. Ajuntament de La Bisbal d’Emporda
 9. Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal d’Empordà
 10. Workroom Association Xisqueta
 11. Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
 12. Diputació de Barcelona
 13. Consell Comarcal de la Selva
 14. Activa Prospect SL.

Pressupost

El projecte global puja a un cost total de 1.810.677€, dels quals el programa POCTEFA en subvenciona el 65%. L’Associació Obrador Xisqueta pot disposar de 34.480€ com a despeses elegibles, cosa que comportarà un finançament europeu de 22.412€. El projecte s’ha de desenvolupar des del 2017 fins al 2020.

Objectius

El projecte transfronterer preveu assolir els següents resultats tangibles:

 • Estudi de mercat de l’artesanat d’art a banda i banda de la frontera.
 • Itinerari transfronterer dels oficis artesans (producte turístic final).
 • Lloc web transfronterer de promoció.
 • Xarxa d’equipaments en relació als oficis artesans (que promoguin la cooperació).
 • Possibilitat per les empreses, de participar a les operacions comercials de l’altre costat (saló dels Arts i del Foc de Martres Tolosane, Artesanals del Comminges, fira de ceràmica de la Bisbal, etc.)
 • Producció i creació compartida, a partir de tallers organitzats en el marc del projecte. Formació a les empreses del sector en gestió de les empreses i posicionament comercial i turístic.
 • Hores d’assistència directa a les empreses d’ambdós costats de la frontera en creació de productes turístics a partir del producte artesanal i en promoció comercial.

 ,en

 ,en