Catalan | Spanish | English | Francaise


  • Col·lecció 2019
  • Col·lecció 2019
  • Col·lecció 2019
  • Col·lecció 2019
  • Col·lecció 2019
  • Col·lecció 2019
  • Col·lecció 2019
  • Col·lecció 2019
  • Vivències Xisqueta 2019

2019 Collection "Terrícola",,ca,A land, some stones, a landscape, a vegetation, some mountains and half a herd ...,,ca,we are earthlings, we are here. Love the place, dress Xisqueta.,,ca


Una terra, unes pedres, un paisatge, una vegetació, unes muntanyes i al mig uns ramats...
som terrícoles, som d’aquí. Estima el lloc, vesteix Xisqueta.

Descobreix la Col·lecció Xisqueta 2019 a la nostra botiga virtual


--------------

indumentaria
Llar-interiorisme
llanes
habitació xisquetafes-te socia de la nostra associació

More about the social project of Obrador Xisqueta NGO

sotenibilitat

We accept ideas, tell us the piece that you want | Exchange! | Outlet