Community

Comunitat Xisqueta

 ,en


Host a sheep Xisqueta,ca

Apadrina una Ovella Xisqueta is a new collaborative project between the shepherds and shepherds of the Vall d'Àssua, the Obrador Xisqueta association and the Guerrilla del Ganxet.,,ca,With the sponsorship you will work to keep an adult sheep, you will value the work of pastors and pastors, you will support the Obrador Xisqueta association and you will receive your esteem for this world to stay alive.,,ca,The xisqueta experiences are 3 experiences organized during the summer under the motto,,ca,Consult the Xisqueta Obrador Agenda for more information on Fairs and Conferences where you can find Xisqueta, as well as other events and training courses of the association.,,ca

Amb l’apadrinament col·laboraràs a mantenir una ovella adulta, posaràs en valor la feina de les pastores i els pastors, donaràs suport a l’associació Obrador Xisqueta i ens faràs arribar la teva estima perquè aquest món es mantingui viu.

Per a més informació entra aquí.

To get your gift voucher write an email to info@xisqueta.cat,,ca,bizarre experiences,,ca,Experiences organized during the summer under the motto,,ca


Vivències Xisqueta

Les vivències xisqueta són 3 experiències organitzades durant l’estiu sota el lema “Authentic experiences around the shepherds, flocks and wool Xisqueta”. Activities for all ages to culd.

Per a més informació entra aquí.

To get your gift voucher write an email to info@xisqueta.cat,,ca,bizarre experiences,,ca,Experiences organized during the summer under the motto,,ca


Xisqueta - Col·lecció 2013

Agenda Xisqueta

Consulta l’Agenda d’Obrador Xisqueta per a més informació sobre Fires i Jornades on pots trobar Xisqueta, així com altres actes i cursos de formació de l’associació.

Per a més informació entra a aquí.