Catalan | Spanish | English | Francaise


Xisqueta experiences. Summer activities shepherds, sheep and wool,,ca,At the foot of Mount Montsent (over 2,000 meters) you will live a unique experience to see how the pastors give salt and make necessary care for a flock of 5,000 sheep. During a morning will form part of the true life Shepherd, enjoying beautiful scenery and savoring a breakfast of local produce.,,ca,Mountain Llessui,,ca,8:00 h,,en,Meeting in Llessui,,ca,(Opposite the Inn Andreva). Overview of the activity. Distribution of participants in the four,,ca

Authentic experiences around three,,ca,shepherds, sheep and wool Xisqueta,,ca,Let the shepherds in the mountains!,,ca,We arrive at the foot of Montsent Pallars (over 2,000 meters) where help pastors to give salt to his sheep. Enjoy the beautiful scenery and the herd of 5,000 head, savoring an authentic shepherd's breakfast with local products.,,ca,DIES:,,en,Every Saturday,,ca,(From 9 July to 17 September),,ca,DURATION:,,ca,Half day (morning),,ca,PLACE:,,ca,Montsent Pallars (Llessui),,ca,PRICE:,,ca,€ 20 adults; € 12 Children (5-12 years); free (Up to 4 years),,ca,ESSENTIAL!:,,es shepherds, sheep and wool Xisqueta (Àssua Valley-Pallars Sovereign),,ca,$ 45 / adult; $ 30 / child (6 to 18 years); 15 euros / child (0 to 5 years,,ca,taxi service),,ca

Anem amb els pastors a la muntanya!

Al peu de la muntanya del Montsent (a més de 2.000 metres d’alçada) viuràs una experiència única: veure com els pastors donen sal i fan les cures necessàries a un ramat de més de 5.000 ovelles. Durant un matí formaràs part de la autèntica vida de pastor, gaudint d’un meravellós paisatge i assaborint un esmorzar amb productes locals.

 • DIES: Every Saturday (from July to mid-September),,ca,47 euros / adult; 30 euros / infant (18 to 6 years old); 15 euros / infant (from 5 to 0 years,,ca,(from July to mid-September),,ca,Create with the Wool Xisqueta,,ca,Spend a fun time at the xisqueta caravan. We will explain the whole process of the wool, since the sheep is wet until the wool is ready to be worked. Then we will do a chisel workshop where we will process the wool and we will create felt pieces that we then take home.,,ca,(from July to mid-September). * For groups of at least 6 people the activity can be done other days of the week with prior reservation.,,ca,17:30 h,,en,Encounter at Rialp,,ca
 • LLOC: Muntanya de Llessui
 • DESCRIPCIÓ tècnica:

8:00 hTrobada a Llessui (davant de la Fonda Andreva). Presentació general de l’activitat. Distribució dels participants en els 4×4th and beginning of the road to the trail that leads to the foot of the Montsant. Along the way explain the elements of humanised landscape that characterizes the valley Àssua and make stops to enjoy the spectacular views.,,ca,9:00 h,,en,Arrival at the point where we find the sheep with the shepherds,,ca,. We give salt to the sheep and then we sit down with the shepherds to enjoy a breakfast with authentic products from Pallars,,ca,10:00 h,,en,Start time care,,ca

9:00 h – Arribada al punt on trobarem el ramat amb els pastors. Podrem donar sal a les ovelles i després ens asseurem amb els pastors per degustar un autèntic esmorzar amb productes del Pallars

10:00 h – Comença el moment de les cures. Pastors will put on the closed group of sheep who will take care and with the help of the hook. Explain what care and how frequently are performed. We interact with pastors, always respecting your workspace. Also discover the process of transformation of wool from shearing it until it pulls the thread.,,ca,12:00 h,,en,Baixada.,,pt,Back up to four,,ca,4 and take the track towards the village of Llessui. The descent will take the other route which passes through the old ski slopes and thus a circular route will allow us to know the other side of this majestic mountain.,,ca,13:00 h,,en

12:00 h – Baixada. Tornarem a pujar als 4×4 i agafarem la pista en direcció al poble de Llessui. La baixada la realitzarem per una altra ruta que passa per les antigues pistes d’esquí i d’aquesta manera farem una ruta circular que ens permetrà conèixer l’altra vessant d’aquesta majestuosa muntanya.

13:00 h – Arrival at the village of Llessui,,ca,(Opposite the Inn Andreva). End of activity.,,ca,least six people,,ca,45 euros/adult; 30 euros/infant,,en,INCLUDES:,,ca,Taxi 4,,ca,Breakfast with local products,,ca,guiding,,ca,Work with a handmade wool Xisqueta?,,ca,Visit Textile Workshop Lina, craft Obrador Xisqueta Association, located in the Country of Llaràs, a natural environment that offers many options harvesting plant Dyeing and a unique opportunity to discover this corner of Lower Pallars. We accompany Lina, multipurpose craft a well of knowledge in various fields (natural dyes, plain loom low, knitting, crochet, half, spinning, natural soaps, etc.,,ca (davant de la Fonda Andreva). Fi de l’activitat.

 • GRUP: mínim 6 persones
 • PREU: 47 euros/adult; 30 euros/infant (de 18 a 6 anys); 15 euros/infant (de 5 a 0 anys – servei de taxi)
 • INCLOU:

– Servei de taxi 4×4

– Esmorzar amb productes locals

– Guiatge


Vols treballar amb una artesana la llana Xisqueta?

Visita el Taller Tèxtil de la Lina, artesana de l’Associació Obrador Xisqueta, ubicat a les Masies de Llaràs, un entorn natural que ens ofereix moltes opcions de recol·lecció de plantes tintòries i una oportunitat única per descobrir aquest racó del Baix Pallars. Us acompanyarà la Lina, artesana polivalent i un pou de saviesa en diversos camps (tints naturals, teler de baix llis, tricotosa, ganxet, mitja, filar, sabons naturals, etc…). You can choose one of two activities: the art of spinning and spinning wheel with both spindle; or a first immersion in a magical world of the natural dyes.,,ca,* At the workshop Lina can buy handmade unique pieces made with love.,,ca,Meeting of the Country Llaràs,,ca,(Near Peramea,,ca,Lower Pallars). Overview of the activity and the immersion of the textile factory where Lina will explain all the possibilities of working wool Xisqueta (distaff, spindle, weaving, knitting,,,ca,).,,en,10:30 h,,en,Home workshop.,,ca,Depending on the activity you have chosen (or spinning natural dyes), learn the basics and practice each technique.,,ca,12:30 h,,en,End of activity,,ca

*Al taller de la Lina podràs adquirir peces artesanes úniques i fetes amb molt d’amor.

 • DIES: Tots els dilluns (de juliol a mitjans de setembre)
 • LLOC: Masies de Llaràs (Baix Pallars)
 • DESCRIPCIÓ tècnica:

10:00 hTrobada a les Masies de Llaràs (prop de Peramea – Baix Pallars). Presentació general de l’activitat i immersió al taller tèxtil de la Lina on ens explicarà totes les possibilitats de treballar la llana Xisqueta (filosa, fus, teler, tricotosa,…).

10:30 h – Inici taller. En funció de l’activitat que s’hagi triat (filar o tints naturals), aprendrem les nocions bàsiques i practicarem cada tècnica.

12:30 h – Fi de l’activitat.

 • GRUP: mínim 4 persones, màxim 8 persones
 • PREU: 20 euros/adult,,en,Sheep and his caravan Xisqueta,,ca,Come discover the flock of sheep Xisqueta Llessui of Margarita. We will explain the entire process of wool from sheep shearing to which the wool is ready to be worked. Then go to the Caravan Xisqueta. This will be our workspace to create pieces of felt that after we endure at home.,,ca,(4 July to 31 August). * For groups of six or more people can carry out the activity on other days of the week by appointment.,,ca,17:00 h,,en

Create with the wool wool,ca…

Passa una estona divertida a la caravana xisqueta. T’explicarem tot el procés de la llana, des de que es xolla l’ovella fins que la llana està preparada per ser treballada. Després farem un taller xisqueta on processarem la llana i crearem peces de feltre que després ens endurem a casa.

 • DIES: Tots els dimecres i dijous (de juliol a mitjans de setembre). *Per a grups de mínim 6 persones es pot realitzar l’activitat altres dies de la setmana amb reserva prèvia.
 • LLOC: Rialp
 • DESCRIPCIÓ tècnica:

17:30 hTrobada a Rialp (In the meadow of Quim). General presentation of the activity. We will explain the whole process of wool transformation (such as rent, card, row, etc.),,ca,19:30 h,,en,8 euros / participant; children under the age of 3 free. Children, up to age 16, must be accompanied by an adult.,,ca….) i les seves múltiples aplicacions com a material natural i molt versàtil.

18:00 h – Taller de feltre a la Caravana Xisqueta. La nostra caravana Xisqueta estarà preparada per acollir-vos. Aprendrem l’ancestral art de fer feltre en mol amb llana i crearem les nostres pròpies peces, que després ens endurem a casa

19:30 h – Fi de l’activitat.

 • PREU: 8 euros / participant; children under the age of 3 free. Children up to 16 years old must be accompanied by an adult with a maximum of 2 children per adult.,ca
 • * Free with super card.,ca

 ,en


Cal reserva prèvia!

Contacte: Associació Obrador Xisqueta 671 649 362
info@xisqueta.cat


Pictures

 ,en

 ,en