Workroom Association Xisqueta

Qui som i què és el projecte “Xisqueta”

Obrador Xisqueta és una associació sense ànim de lucre ubicada al Pallars Sobirà (Alt Pirineu). L’associació porta a terme un projecte d’economia social que neix amb la finalitat de pagar un preu just la llana dels ramats d’ovelles de raça Xisqueta – raça de protecció especial, i catalogada en perill d’extinció fins al 2009 -.

La situació del sector oví del nostre país es caracteritza, entre d’altres coses, per una absència d’iniciatives que portin a terme el cicle tancat en el procés productiu (producció, transformació i venda). Enmig d’una devaluació creixent de la llana – substituïda progressivament per la producció de fibres sintètiques -, l’associació va iniciar al 2008 un projecte que pretenia tancar aquest cicle productiu.

Els nostres objectius són ajudar a protegir la raça, donar a conèixer i recolzar l’ofici de pastor/a; fomentar nous teixits productius i de qualitat a través de l’artesania i la formació especialitzada; i finalment, fer prendre consciència del treball del sector primari en el nostre entorn fent-nos co-responsables de la seva preservació.

Obrador Xisqueta és la primera entitat a nivell estatal que ha recuperat la llana d’ovelles de races autòctones per a fer-ne una producció de llanes filades i a granel per a la seva venda tan a nivell professional com amateur.

A les vostres mans teniu el resultat d’aquest procés on hem implicat 25 pastores i pastores del Pirineu que treballen amb la raça Xisqueta.

Subscriu-te al nostre butlletí

the Workshop's Agenda Xisqueta

 ,en